واحدهای پژوهشی

 

امروزه رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشورها در گرو تولید علم و فناوری می‌باشد. یکی از راهکارهای تحقق این مهم، ارتباط مؤثر دانشگاه با صنعت است. به همین منظور، دفتر ارتباط با صنعت مؤسسه آموزش عالی بینالود که با همـت مسـئولين دانشگاه، بخصوص معاونت محترم پژوهشی از سال 1384 فعاليت خود را آغاز نموده است می رود تا با بهره گيري از توان علمی و تخصصی دانشگاهيان گامهای موثرتری را در زمينه ارتباطات علمی و فناوری بردارد .

 

شرح وظایف :

- همكاري با سازمان‌های بیرونی و مراکز صنعتی برای ساماندهي كارورزی دانشجويان

- تقویت و ترویج فرهنگ کارآفرینی در بین دانشگاهیان

- سازماندهی، حمایت و توانمندی‌سازی گروه‌های همسان، ترویج و تقویت روحیه کارآفرینیوکارگروهیدرمیاندانشجویان

- ایجاد بانک اطلاعاتی جامع کارآفرینان به‌ویژه دانش آموختگان

- شناسایی علائق و تمایلات واقعی دانشجویان در زمینه کاروراهنماییآن‌هابرایاشتغال،آموزش عملی و کارآموزی دانشجویان در زمینه‌های مرتبط با رشته‌های تخصصی

- هماهنگي با دستگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي در زمينه كارآفريني

- شناسایی و ارزیابی دقیق مراکز صنعتی و تماس مستمر با آنها به منظور تخصیص سهمیه‌ها و امکانات موجود برای اعزام کارآموزان

- تبادل اطلاعات علمی و فنی بین دانشگاه و مراکز صنعتی

- ایجاد بانک اطلاعاتی از پتانسیل‌های موجود در دانشگاه و صنایع

- کنترل، نظارت و پیگیری امور مربوط به عقد قرارداد و جذب پروژه‌های صنعتی، تحقیقاتی و خدماتی فی‌مابین دانشگاه و صنعت

- پیگیری برای امور انعقاد تفاهم‌نامه‌های کلی با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و سایر مراکز تحقیقاتی یا صنعتی