مراسم ترحیم روابط عمومی
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، 25 خرداد 1400 13:39:44

پيرو اطلاعيه ي فوت پدر محترم جناب آقاي مهندس محمود بخشيان
مدير محترم امور مالي موسسه آموزش عالي بينالود مشهد
 مراسم ختمي توسط خانواده محترم ايشان در آدرس ذكر شده در اطلاعيه برگزار مي گردد.
شركت دوستان موجب تسلي خاطر بازماندگان مي باشد.