پيام تبريك رياست دانشگاه همزمان با آغاز سال تحصيلى ١٤٠١-١٤٠٠ روابط عمومی
تاریخ انتشار: شنبه، 3 مهر 1400 14:24:56

 

بسمه تعالی


سال تحصیلی را در هنگامی آغاز می کنیم که آموزش عالی کشور امسال هم با سایه ی ویروس کرونا همراه است. آنچه در دو سال اخیر به سبب همه گیری خطرناک و گسترده ویروس کرونا در دانشگاه ها شاهد آن بودیم دگرگونی شدید و ناگهانی در شیوه آموزش بود که ناگزیر همه را تحت تأثیر خود قرار داده است. آموزش الکترونیک و استفاده از فضای مجازی به طور گسترده جایگزین شیوه آموزش حضوری شده است و دانشگاه ها را از شور دانشجویان محروم ساخته است.
در این میان نودانشجویان که با تلاش و کوشش فراوان از سد کنکور عبور کرده تا طعم حضور در دانشگاه را بچشند دو سال پیاپی است که موفق به حضور فیزیکی در دانشگاه نشده اند. علی رغم اوضاع و احوال دشوار محدودیت ها، پروتکل های بهداشتی، قرنطینه و از دست دادن تعداد قابل توجهی دانشجویان، کارکنان، استادان، مراکز آموزش عالی باز هم به وظیفه خود عمل نموده و اجازه نداده است در روند آموزش و پژوهش توقف و تأخیری ایجاد شود.
ضمن آرزوی سلامتی برای همه دانشگاهیان و احاد بشریت آغاز سال تحصیلی 1400-1401 را به همه اعضای هیأت علمی،کارکنان، دانشجویان و مسئولین محترم مؤسسه آموزش عالی بینالود تبریک عرض می نماید. امیدوار است که در سایه تعامل و هم بستگی عمومی، مسئولیت پذیری، وفاداری، تعهد و مدیریت علمی در همه مرحله های اقتصادی اجتماعی فرهنگی حکمفرما شود.
از همه همکاران دل سوز دانشمند اعضای هیأت علمی تقاضا دارد تا با توجه به عدم حضور دانشجویان در کلاس ها خلأ ایجاد شده را تکمیل نموده با استفاده از شیوه های نوین آموزشی، نوآوری ها، روش های ابتکاری و خلاقانه در جهت ارتقاء آموزش تلاش نمایند.
                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                       الله خیرٌ حافظا
                                                                                                                                                                                                                    موفق و مؤید باشید.