مراحل تکمیل کارنامه سلامت سال 1400 دانشجویی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 18 مهر 1400 13:38:55

* لطفا جهت تکمیل کارنامه سلامت صرفا ازطریق کامپیوتراقدام نمایید.

 

1-  در صفحه اصلی سایت ، سامانه آموزشی( منو سمت چپ) را انتخاب نمایید.

2-کلیک بر روی گزینه " پایش سلامت روان" (پایین صفحه)

3- انتخاب گزینه " ثبت نام"

4- تایید گزینه " با قوانین موافق هستم"

5- تکمیل اطلاعات شخصی در فرم پیش رو و دریافت کد به صورت پیامک و یا تماس و انتخاب گزینه " ارسال"

6- انتخاب گزینه " کارنامه سلامت دانشجویان ورودی جدید" از نوار ابزار بالای صفحه و سپس انتخاب " کارنامه سلامت روان دانشجویان جدید "

7- تکمیل فرم ( پس از تکمیل هر بخش گزینه ی "تکمیل بخش" را تایید کنید)

8- انتخاب گزینه " ثبت و ارسال و دریافت کد پیگیری"