قابل توجه پذیرفته شدگان کاردانی پیوسته مالی
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 23 شهريور 1396 10:13:43

ضمن عرض تبریک به داوطلبان پذیرفته شده این موسسه ، شرایط ومدارک ثبت نام به شرح ذیل  اعلام میگردد .

 

*زمان ثبت نام در روزهای شنبه 96/06/25  و یکشنبه 96/06/26  از ساعت 8 لغایت 14 در مکان موسسه واقع در بلوار مشهد طرقبه بعد از پمپ بنزین نبش معلم 4 می باشد . تلفن های تماس  6-34230562-051

 مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌ نام‌ از پذيرفته‌شدگان: 

1. اصل‌‌ مدرك ‌‌ديپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جديد يا گواهي‌ ‌موقت‌ ‌پايان ‌‌تحصيلات‌ متوسطه‌ نظام‌جديد در يكي‌ از شاخه‌هاي‌ كاردانش‌ يا فني‌ و حرفه‌اي ‌صادره‌ از محل‌ تحصيل‌ مبني‌ برگذراندن كليه واحدهاي درسي‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، كارورزي و كارآموزي حداكثر تا پايان‌ شهريورماه‌ 1396.  (کپی سه سری )   اصل ریز نمرات فارغ التحصیلی مقطع متوسطه (مهر و امضاء مدیر مدرسه  ،تمبر ، عکس )سه سری کپی

2. اصل‌ مدرك‌ ديپلم‌ يا گواهي‌ موقت‌ پايان‌ تحصيلات‌ نظام‌قديم ‌(هنرستان) مبني‌ برگذراندن‌ كليه‌ دروس‌ چهارساله و اصل ریز نمرات فارغ التحصیلی

3. اصل‌ شناسنامه‌ و دو برگ‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن.‌

تبصره : دانشجویان اتباع خارجی بایستی در زمان ثبت نام مدارک هویتی معتبر خود را ارائه نمایند. شامل(کارت اقامت،/کارت تردد/ گذرنامه/ روادید دانشجویی)

4. شش قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ درسال‌جاري‌. برای برادران8 قطعه عکس

5. ارائه رسيد درخواست تاييديه تحصيلي ديپلم به موسسه محل قبولي (درخواست تاييديه تحصيلي از دفاتر پيشخوان دولت مي‌بايست اقدام شود).

6. داوطلبان‌ مرد لازم‌ است‌ مدركي‌ را كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ آنان‌ را با توجه‌ به‌ بند ( 3-3) مندرج‌ در صفحه (2و3) دفترچه‌ راهنماي‌ آزمون‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ نظام‌جديد (دانشگاه فني ‌و حرفه‌اي‌ و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) سال‌ 1396 مشخص‌ كند، ارائه‌ نمايند.