اطلاعیه آغاز کلاس های شنا (خواهران-براداران) آموزش
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 30 شهريور 1396 12:46:15

تاریخ شروع کلاس های واحد شنا (خواهران-برادران) از اول آبان ماه 96 (1396/08/01) خواهد بود. 

مکان برگزاری کلاس ها: میدان صیاد شیرازی- استخر 15 خرداد