جلسه توجیهی درس پروژه نهایی مدیریت صنعتی آموزش
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، 18 مهر 1396 09:08:40

جلسه توجیهی درس پروژه نهایی کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی با استاد آقاسی زاده درروز یکشنبه 23 مهرماه ساعت 11:30 کلاس 206برگزار خواهد شد.

حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.