محل برگزاری کلاس های عملی تربیت بدنی 2 تربیت بدنی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 23 بهمن 1396 11:57:15

دانشجویانی که در ترم جاری واحد تربیت بدنی 1 یا 2 را اخذ نموده اند جهت اطلاع از محل برگزاری کلاس ها به تابلو اعلانات گروه علوم ورزشی (طبقه سوم) مراجعه نمایند.