استخر مجموعه ورزشی سجاد تخفیف ویژه برای دانشجویان،مدیران،اعضای هیات علمی و پرسنل موسسه تربیت بدنی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 29 بهمن 1396 11:48:32

بدینوسیله به اطلاع می رساند ، در پی امضا تفاهم نامه مدیریت تربیت بدنی با استخر مجموعه ورزشی سجاد مشهد مدیران ، اساتید ، پرسنل و دانشجویان موسسه می تواننداز امکانات تفریحی و رفاهی  استخر مجموعه آبی سجاد مشهد( واقع در بلوار سجاد حامد شمالی 10)، با تخفیف ویژه استفاده نمایند..جهت کسب اطلاع بیشتر و دریافت معرفی نامه به مدیریت تربیت بدنی مراجعه نمایند.