برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب توسط کانون ریحانه فرهنگی
تاریخ انتشار: شنبه، 12 اسفند 1396 11:18:07

این نمایشگاه در سه روز متوالی و در بخش های تست روان شناسی (عزت نفس)، نمایشگاه پوستری و جملات مربوط به این موضوع بهمراه پذیرایی برگزار گردید.