جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش
تاریخ انتشار: دوشنبه، 14 اسفند 1396 10:52:16

رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

نام دانشجو: رحیم مقدسیان

عنوان پایان نامه: اثرات مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی (ESCM) بر صنعت خرده فروشی الکترونیکی: تجزیه و تحلیل از دیدگاه پنج نیروی (رقابتی) مایکل پورتر

استاد راهنما: دکتر محسن شفیعی نیک آبادی

استاد مشاور: آقای احسان ملائی

مورخ: 96/12/16   ساعت 13   سالن  اجتماعات مؤسسه بینالود

رشته حسابداری

نام دانشجو: اکرم فرحبخش

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین رتبه اعتباری و وابستگی به گروه تجاری با افشای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: آقای دکتر غفاری

استاد مشاور: جناب آقای لاری

مورخ: 96/12/17  ساعت 12 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: فریبا صباغی

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر قابلیت مقایسه حسابداری بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی

استاد راهنما: آقای حمید بداغی

استاد مشاور: آقای حمیدرضا رضایی

مورخ: 96/12/17  ساعت 45/12 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

رشته مدیریت بازرگانی

نام دانشجو: محمدسعید روحبخش فهیمی

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی با میانجی گری مدیریت دانش در شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری خراسان رضوی

استاد راهنما: خانم دکتر زهرا محمدزاده

استاد مشاور: آقای دکتر مصطفی فرخی

مورخ: 16/12/96 – ساعت 12 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود