معرفی پایگاه علمی، آموزشی پیشگیری از اعتیاد فرهنگی
تاریخ انتشار: شنبه، 18 فروردين 1397 09:03:33

بدینوسیله با هدف ارتقای سطح دانش عمومی در زمینه پیشگیری از اعتیاد، پایگاه علمی، آموزشی و اطلاع رسانی پیشگیری نوین به نشانی www.pishgirienovin.com و www.pishgirienovin.ir معرفی می گردد.

امید است اساتید، پژوهشگران و دانشجویان علاقمند به مطالعه در این حوزه بهره کافی را ببرند.