جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، 8 خرداد 1397 09:55:55

رشته شهرسازی (گرایش مدیریت شهری)

نام دانشجو: آقای پرویز برزکار

عنوان پایان نامه: تحلیل شاخص های توسعه استراتژیک در شهر جدید گلبهار

استاد راهنما: آقای دکتر مسعود داوری نژاد

استاد مشاور: خانم دکتر زهرا عنابستانی

مورخ: 10/3/97 ساعت 11 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

رشته شهرسازی (گرایش برنامه ریزی شهری)

نام دانشجو: خانم سیده مریم ضمیری شجاعیان

عنوان پایان نامه: تبیین جایگاه مدیریت محله محور در تحقق مفهوم توسعه پایدار (نمونه موردی محلات منطقه 1 شهر مشهد)

استاد راهنما: آقای دکتر مسعود داوری نژاد

استاد مشاور: خانم دکتر نرجس فاطمی

مورخ: 10/3/97 ساعت 12 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود