اطلاع رسانی امتحان پایان ترم آموزش
تاریخ انتشار: شنبه، 12 خرداد 1397 10:18:48

تاریخ نهایی امتحان پایان ترم درس زبان تخصصی 2 و زبان تخصصی 3 و 4 استاد محبوبه شجاعی روز شنبه 19 خرداد ماه ساعت 10 صبح می باشد.

لازم به ذکر است غیبت در جلسه امتحان به منزله درج نمره صفر است.