جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اکوتوریسم آموزش
تاریخ انتشار: شنبه، 19 خرداد 1397 10:54:07

نام دانشجو: خانم کیانوش شعاری

عنوان پایان نامه: امکان سنجی احداث اکوکمپ ها در راستای توسعه پایدار اکوتوریسم (منطقه تفرجگاهی چهل میر پارک ملی تندوره)

استاد راهنما: دکتر سیامک منصوری مقدم

استاد مشاور: خانم زهرا پوری

مورخ: 20/3/97 ساعت 12 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود