جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی – گرایش مدیریت شهری آموزش
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، 5 تير 1397 09:55:14

نام دانشجو: آقای مرتضی حیدری

عنوان پایان نامه: تحلیل راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با رویکرد اقتصادی (محدوده مورد مطالعه: منطقه گردشگری طرقبه- شاندیز)

استاد راهنما: آقای دکتر محمدرضا مبهوت

استاد مشاور: آقای دکتر مسعود داوری نژاد

مورخ: 13/4/97 – ساعت: 12 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود