قابل توجه کلیه دانشجویان آموزش
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 13 تير 1397 12:29:42

به اطلاع می رساند : انتخاب واحد اینترنتی ترم تابستان 96 تا روز چهارشنبه 20 تیرماه 97 تمدید شد.

قابل توجه کلیه دانشجویان