سلسله کارگاه های آموزشی زبان برگزار شد. آموزش
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 13 تير 1397 12:54:34

 سلسله کارگاه آموزشی پیرامون موضوع آموزش زبان در دانشگاه بینالود مشهد در تاریخ 5 تیرماه 97 برگزار گردید.

 این کارگاه ها با مدیریت دکتر کریمی از ساعت 9 صبح آغاز و 7 عصر پایان یافت.

در ابتدا آقای رضا ورزشی عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود و مدیر آموزش موسسات شکوه دانش توس اولین کارگاه با موضوع تفاوت ها و شیوه های آموزش زبان به کودکان و بزرگسالان را اجرا نمودند. سپس خانم لیلی افخمی، تربیت کننده ارشد مدرس، کارگاه دوم حول محور فن داستان گویی را اجرا نمودند.  کارگاه سوم توسط خانم افخمی با موضوعیت تدریس مهارت تکلم اجرا گردید.

کارگاه چهارم با موضوع تدریس لغت توسط خانم افخمی ادامه یافت.

در پایان آقای بهلول آخرین کارگاه را با درون مایه مدیریت کلاسی انجام دادند. این کارگاه‌ها که با استقبال گرم دانشجویان، اساتید موسسات و اساتید دانشگاه بینالود مواجه گردید، با اعطای گواهی نامه به پایان رسید.