جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش
تاریخ انتشار: دوشنبه، 25 تير 1397 11:34:35

1- رشته شهرسازی – گرایش برنامه ریزی شهری

نام دانشجو: خانم شیما رمضانیان

عنوان پایان نامه: نگاهی بر تأثیر مشارکت پذیری شهروندان بر ساختار کالبدی محلات با تأکید بر تعاملات اجتماعی در محله ارگ مشهد

استاد راهنما: دکتر مسعود داوری نژاد

استاد مشاور: دکتر حجت حاتمی نژاد

مورخ: 27/4/97 – ساعت 11 – سالن اجتماعات مؤسسه 

2- رشته مدیریت بازاریابی در ورزش

نام دانشجو: خانم مریم ناصری مهر

عنوان پایان نامه: تأثیر اعتیاد به اینترنت بر شیوع اختلالات جسمی و روانی و افت تحصیلی دانشجویان

استاد راهنما: خانم دکتر اعظم نخعی

استاد مشاور: آقای دکتر بابک عظیمی

مورخ: 27/4/97 – ساعت:12 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود