جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ورزشی آموزش
تاریخ انتشار: شنبه، 17 شهريور 1397 09:31:27

 دانشجو: آقای علیرضا نوشه

 عنوان پایان نامه: بررسی راه های جذب حامیان مالی برای رویدادهای ورزشی دانش آموزی در خراسان رضوی

استاد راهنما: آقای دکتر مهدی طالب پور

استاد مشاور: آقای دکتر بابک عظیمی

مورخ: 97/6/18 – ساعت 11 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود