زمان بندی جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی آموزش
تاریخ انتشار: دوشنبه، 19 شهريور 1397 09:29:59

رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

نام دانشجو: خانم مهسا اخوان راد

عنوان پایان نامه: بهینه سازی مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با تاکید بر اقدامات سبزو ناب

استاد راهنما: دکتر محسن شفیعی نیک آبادی

استاد مشاور: دکتر احسان ملائی

مورخ: 97/6/21  ساعت 9 صبح سالن اجتماعات مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد

نام دانشجو: خانم پریسا دهقان پور

عنوان پایان نامه: مدل بهینه سازی چند هدفه زنجیره تامین حلقه بسته سبزبا تاکید بر عوامل انرژی در حمل و نقل

استاد راهنما: دکتر محسن شفیعی نیک آبادی

استاد مشاور: دکتر احسان ملائی

مورخ: 97/6/21  ساعت 10 – سالن اجتماعات مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد

نام دانشجو: خانم فرزانه قسمتی تبریزی

عنوان پایان نامه: تعیین سیاست های بهینه مسیریابی سبز وسایل نقلیه جمع آوری کننده پسماندهای شهری شهر مشهد با در نظر گرفتن پنجره زمانی

استاد راهنما: دکتر محسن شفیعی نیک آبادی

استاد مشاور: دکتر احسان ملائی

مورخ: 97/6/21  ساعت 11 – سالن اجتماعات مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد

نام دانشجو: آقای سید حامد عقیلی مقدم

عنوان پایان نامه: مکان یابی نقاط تفریحی در کلان شهر مشهد با روش تلفیقی MCDM و GIS

استاد راهنما: دکتر محسن شفیعی نیک آبادی

استاد مشاور: دکتر احسان ملائی

مورخ: 97/6/21  ساعت 12 – سالن اجتماعات مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد

نام دانشجو: سید بهنام رضویان

عنوان پایان نامه: ارائه مدل فازی مردد برای رتبه بندی استراتژی های نگهداری و تعمیرات در شرکت های کوچک و متوسط صنعتی

استاد راهنما: دکتر محسن شفیعی نیک آبادی

استاد مشاور: دکتر احسان ملائی

مورخ: 97/6/21 – ساعت 13- سالن اجتماعات مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد

نام دانشجو: خانم سحر جعفرزاده

عنوان پایان نامه:مکان یابی در زنجیره تامین سبز با تاکید بر ابعاد ریسک

استاد راهنما: دکتر محسن شفیعی نیک آبادی

استاد مشاور: دکتر احسان ملائی

مورخ: 97/6/21  ساعت 14 – سالن اجتماعات مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد

نام دانشجو: آقای ایمان زهره ئی

عنوان پایان نامه: انتخاب استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات بر مبنای برنامه ریزی آرمانی چند انتخابی فازی و فرآیند تحلیل شبکه ای فازی

استاد راهنما: دکتر علی محتشمی

استاد مشاور: دکتر احسان ملائی

مورخ: 97/6/21  ساعت 15 – سالن اجتماعات مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد