جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، 27 شهريور 1397 12:16:15

رشته مهندسی منابع طبیعی

نام دانشجو: مهسا صدیقی

عنوان پایان نامه: بررسی آلودگی صوتی و تعیین نقطه آسایش مکان های گردشگری شهرستان بجنورد با استفاده از نرم افزار GIS

اساتید راهنما: دکتر سعدالله ولایتی، دکتر مژگان ثابت تیموری

مورخ: 97/06/31  ساعت 10 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

نام دانشجو: زهرا عرب رکنی

عنوان پایان نامه: بررسی انواع باتری ها و آسیب شناسی دفع نامناسب آنها بوسیله آنالیزهای شهری در جهت ارائه راهکار، اجرای بازیافت و حذف آلایندگی ها

استاد راهنما: دکتر امین علیزاده

مورخ: 97/06/31  ساعت  11  سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی

نام دانشجو: آرزو خاکشور برجی

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر سرمایه بر عدم تقارن اطلاعات و ظرفیت بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

استاد راهنما: دکتر منصور دهقان

استاد مشاور: دکتر زهرا محمدزاده

مورخ: 97/06/31  ساعت 12 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

نام دانشجو: افسانه اسعدی

عنوان پایان نامه: رابطه بین فعالیت های بازاریابی و عملکرد مالی بیمه از طریق نقش تعدیل گر اعتماد به برند

استاد راهنما: دکتر زهرا محمدزاده

استاد مشاور: دکتر منصور دهقان

مورخ: 97/06/31  ساعت 13 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد