جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی آموزش
تاریخ انتشار: شنبه، 31 شهريور 1397 10:17:03

نام دانشجو: زهرا پارسازاد

عنوان پایان نامه: بررسی ضریب تاثیر کانون های غباری بر میزان آلودگی غباری شهر سبزوار

اساتید راهنما: دکتر سعدالله ولایتی، دکتر مژگان تیموری

استاد مشاور: دکتر امیر احمدی

مورخ: 97/07/01  ساعت 10 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

نام دانشجو: طیبه افضلی نیا

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین پارامترهای هواشناسی با آلاینده های هوای شهر بجنورد (ذرات معلق، دی اکسید گوگرد، در اکسید نیتروژن، مونوکسید کربن)

اساتید راهنما: دکتر سعدالله ولایتی، دکتر مژگان تیموری

مورخ:  97/07/01 ساعت 11 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

نام دانشجو: میترا آقائی

عنوان پایان نامه: مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) : نمونه موردی بخش مرکزی شهرستان تربت جام

اساتید راهنما: دکتر سعدالله ولایتی، دکتر مژگان تیموری

مورخ:  97/07/01 ساعت 12 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

نام دانشجو: مونس سادات افتخاری

عنوان پایان نامه: پهنه بندی دشت مشهد از نظر آلاینده های آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزار GIS

اساتید راهنما: دکتر سعدالله ولایتی، دکتر مژگان تیموری

مورخ:  97/07/01 ساعت 13 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد