آدرس سالن های ورزشی جهت برگزاری کلاس های عملی تربیت بدنی آموزش
تاریخ انتشار: يکشنبه، 1 مهر 1397 13:24:22

1- سالن باغبان باشی: مشهد،  حد فاصل چهارراه خیام و میدان جانباز، خیابان یاس روبروی یاس 6

شروع کلاس های سالن دو میدانی از 97/07/15

2- سالن سجاد: مشهد، بلوار سجاد، حامد شمالی 10

شروع کلاس های ژیمناستیک از 97/07/07

3-سالن الغدیر: مشهد،جاده طرقبه،  بلوار معلم، اداره ورزش و جوانان طرقبه

شروع کلاس های سالن الغدیر از 97/07/07

4-استخر شهید فرومندی:  مشهد، بلوار شهید برونسی، روبروی بلوار پیروزی

شروع کلاس های استخراز97/07/21