قابل توجه متقاضیان ورود به دانشگاهها وموسسات آموزش عالی در مرحله تکمیل ظرفیت آموزش
تاریخ انتشار: يکشنبه، 1 مهر 1397 13:26:49

این موسسه با دارابودن امکاناتی نظیر سرویس رایگان، وام های متنوع برای کل دوران تحصیل (با حداقل کارمزد)، سالن ورزشی چند منظوره، سلف سرویس و ... آماده ثبت نام از متقاضیان محترم می باشد.

ثبت نام از 97/07/02 در مکان موسسه صورت می پذیرد. لازم به ذکر است با توجه به محدود بودن ظرفیت پذیرش، اولویت ثبت نام با توجه به زمان مراجعه وارائه مدارک متقاضیان محترم است.

رشته های تحصیلی مجاز ثبت نام در تکمیل ظرفیت در مقطع کارشناسی پیوسته
 1. روانشناسی (ظرفیت تکمیل شد)
 2. علوم ورزشی
 3. آموزش زبان انگلیسی
 4. مترجمی زبان انگلیسی
 5. مدیریت گردشگری
 6. مدیریت بازرگانی
 7. مدیریت صنعتی
 8. مهندسی معماری داخلی
 9. مهندسی شهرسازی
 10. مهندسی عمران
 11. مهندسی معماری