زمان بندی جلسات دفاع پایان نامه رشته علوم ورزشی آموزش
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، 3 مهر 1397 11:06:48

رشته علوم ورزشی

نام دانشجو: وحید اصغری

عنوان پایان نامه: بررسی هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمان در کارکنان اداره کل آموزش و پرورش مشهد

استاد راهنما: دکتر بابک عظیمی

مورخ: 97/7/4  ساعت 9 صبح سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

نام دانشجو: رضا رجوئی

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی در اساتید دانشگاه های پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی فریمان

اساتید راهنما: دکتربابک عظیمی، دکتر نخعی

مورخ: 97/7/4  ساعت 10 صبح سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

نام دانشجو: محمدعجم خراسانی نقندر

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین درجه مربیگری و مهارت های ارتباطی با نقش میانجی هوش منطقی در مربیان اسکیت کشور

اساتید راهنما: دکتر محمد کشتی دار، دکتر بابک عظیمی

مورخ: 97/7/4- ساعت 11 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

نام دانشجو: الناز ابراهیم زاده

عنوان پایان نامه: نقش بازاریابی اینترنتی بر رفتار خرید مشتری در کالاهای ورزشی ایرانی

استاد راهنما: دکتر محمد کشتی دار

استاد مشاور: دکتر بابک عظیمی

مورخ: 97/7/4  ساعت 12 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

نام دانشجو: حبیب مشقی

عنوان پایان نامه: تبیین مدل کارآفرینی وجود سازمانی در ساختار هیات های ورزشی استان خراسان رضوی

استاد راهنما: دکتر معرفتی

استاد مشاور: دکتر بابک عظیمی

مورخ: 97/7/4  ساعت 13 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

نام دانشجو: محمد خان تاج الدینی

عنوان پایان نامه: تاثیر ارزش ویژه برند بر عملکرد برند از دیدگاه فروشندگان تجهیزات ورزشی ساخت ایران

استاد راهنما: دکتر محمد کشتی دار

استاد مشاور: دکتر شهریار خرازیان

مورخ: 97/7/4  ساعت 14 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد