جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی آموزش
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 15 آذر 1397 08:12:09

نام دانشجو: آقای هومن فارقی

عنوان پایان نامه: شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار خرید سوغات در مشهد مقدس

استاد راهنما: جناب آقای دکتر مرتضی رجوعی

مورخ: 17/9/97 – ساعت 10:30 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود