جلسه دفاع پایان نامه ارشد رشته منابع طبیعی آموزش
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، 18 دی 1397 16:35:41

نام دانشجو: خانم سارا نیکوخوی

عنوان پایان نامه: بررسی کیفیت آب رودخانه با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه

استاد راهنما: دکتر سعدالله ولایتی

استاد مشاور: دکتر محمدرضا حافظ

مورخ: 97/10/20 - ساعت 10 صبح - سالن اجتماعات موسسه