هفته اول آموزشی سال 1398 آموزش
تاریخ انتشار: يکشنبه، 26 اسفند 1397 10:45:15

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

هفته اول آموزشی در سال 1398 از تاریخ 98/01/17 آغاز شده و هفته فرد می باشد.

هفته اول آموزشی سال 1398