ãæÓÓå ÂãæÒÔ ÚÇáí ÈíäÇáæÏ ãÔåÏ
íÔÑÝÊ ÏÇäÔ , ÈåÈæÏ Òäϐí
ÊÇÑíÎ ÇãÑæÒ
ÊÇÑíÎ ÇãÑæÒ
 
 
         منوی اصلی

         سيستم كاربري
E-mail
کلمه رمز
» كلمه رمز خود را فراموش كرده ايد؟
» عضويت کاربران جديد

 
    چارت درسی   


گروه مدیریت بازرگانی:
برنامه درسی چهار نیمسال کاردانی مدیریت بازرگانی
برنامه درسی  چهار نیمسال کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

گروه مدیریت صنعتی:
برنامه درسی چهار نیمسال کاردانی مدیریت  صنعتی
برنامه درسی چهار نیمسال کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی
برنامه درسی هشت نیمسال کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی

گروه مدیریت جهانگردی:
برنامه درسی چهار نیمسال کاردانی مدیریت جهانگردی
برنامه درسی چهار نیمسال کارشناسی ناپیوسته مدیریت جهانگردی

برنامه درسی هشت نیمسال کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

گروه مدیریت هتلداری:
برنامه درسی چهار نیمسال کارشناسی ناپیوسته مدیریت هتلداری
گروه حسابداری:
برنامه درسی چهار نیمسال کاردانی پیوسته حسابداری
برنامه درسی چهار نیمسال کاردانی ناپیوسته حسابداری
برنامه درسی چهار نیمسال کارشناسی ناپیوسته  حسابداری
برنامه درسی هشت نیمسال کارشناسی پیوسته حسابداری

گروه معماری:
برنامه درسی چهار نیمسال کاردانی معماری
برنامه درسی چهار نیمسال کارشناسی ناپیوسته معماری

گروه مهندسی شهرسازی:
برنامه درسی هشت نیمسال کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی

گروه مهندسی فضای سبز :
برنامه درسی هشت نیمسال کارشناسی پیوسته مهندسی فضای سبز

گروه مهندسی منابع طبیعی :
برنامه درسی هشت نیمسال کارشناسی پیوسته مهندسی منابع طبیعی

گروه مهندسی مدیریت پروژه:
برنامه درسی هشت نیمسال کارشناسی پیوسته مهندسی مدیریت پروژه

گروه زبان انگلیسی:
برنامه درسی هشت نیمسال کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی