دانشجویان اتباع غیرایرانی

 موسسه آموزش عالی بینالود مشهد در رشته های ذیل در مقطع لیسانس و فوق لیسانس دانشجو می پذیرد:

 

 

 

 

جهت ثبت نام مراحل ذیل را انجام دهید:

1- ابتدا به سایت www.saorg.ir مراجعه نمایید.

2- در پایین صفحه بخش "سامانه دانشجویان غیرایرانی" را انتخاب نمایید.

3- از بخش forms تمام فرم های موجود را تکمیل نمایید.

4- در صورت تکمیل صحیح اطلاعات یک کد پیگیری دریافت خواهید کرد.

5- کد پیگیری خود را حتما به مسئول مربوطه در دانشگاه اعلام نمایید.