برگزاری جلسه معارفه سرپرست پایگاه بسیج دانشجویی موسسه فرهنگی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 3 مهر 1396 09:45:51
جلسه معارفه مسوول بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی بینالود در روز شنبه مورخ 1 مهرماه با حضور مسوولین بسیج دانشجویی استان خراسان رضوی، مدیریت حراست، مدیریت فرهنگی و مدیریت آموزش موسسه برگزار شد.
برگزاری جلسه معارفه سرپرست پایگاه بسیج دانشجویی موسسه

در این جلسه طی حکمی از سوی مسئول بسیج دانشجویی استان خراسان رضوی، جناب آقای سید علی حسینی دانشجوی رشته معماری موسسه آموزش عالی بینالود به مدت یک سال به سمت سرپرست پایگاه بسیج دانشجویی این موسسه منصوب شد.