برگزاری تریبون آزاد با موضوع: شبکه های اجتماعی آری یا نه؟ فرهنگی
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 23 آذر 1396 08:59:29
به گزارش امور فرهنگی موسسه آموزش عالی بینالود مشهد، به مناسبت گرامیداشت 16 آذر و روز دانشجو، بسیج دانشجویی اقدام به برگزاری تریبون آزاد نمود.

در این تریبون با موضوع "شبکه های اجتماعی آری یا نه؟" که در محوطه موسسه آموزش عالی بینالود برگزار شد دانشجویان به بیان نظرات خود راجع به فلسفه و هدف ایجاد شبکه های اجتماعی، ضرورت و عدم ضرورت استفاده از آن پرداختند.

در پایان نیز با هدف افزایش انگیزه دانشجویان برای بیان نظرات خود، به دو نفر از شرکت کنندگان در تریبون به قید قرعه جوایزی اهدا شد.