برگزاری ضیافت افطاری فرهنگی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 23 خرداد 1397 14:40:59

به گزارش روابط عمومی ، همزمان با بیسیت و هفتمین روز ماه پر فیض و برکت رمضان مراسم معنوی ضیافت افطاری در محل موسسه برگزار گردید.

این مراسم معنوی و فرهنگی با اقامه نماز جماعت و حضور گرم و صمیمی مسئولین شهرستان، ریاست محترم،هیأت موسس، معاونین و جمعی از اساتید، مدیران و کارکنان برپا شد.