کسب عنوان ناشر برتر جشنواره کتاب اصفهان توسط انتشارات مؤسسه آموزش عالی بینالود فرهنگی
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، 19 تير 1397 09:38:31
کسب عنوان ناشر برتر جشنواره کتاب اصفهان توسط انتشارات مؤسسه آموزش عالی بینالود

در آیین اختتامیه "نخستین جشنواره ملی کتاب برتر توسعه پایدار شهری" که در روز پنجشنبه 14 تیرماه و همزمان با روز قلم در کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار گردید، انتشارات مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد، به عنوان ناشر برتر این جشنواره معرفی و تقدیر گردید. شایان ذکر است در این جشنواره بیش از 70 اثر از ناشرین سراسر کشور ارسال شده بود که در نهایت انتشارات مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد، جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی تهران و کتابکده کسری به ‌عنوان ناشرین منتخب این جشنواره معرفی و تقدیر شدند.