مراسم معارفه مسئول پایگاه بسیج موسسه آموزش عالی بینالود فرهنگی
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، 23 بهمن 1397 10:40:51

مراسم تودیع و معارفه مسئول پایگاه بسیج موسسه آموزش عالی بینالود با حضور مدیریت فرهنگی، مدیریت آموزش و مسئول بسیج اساتید، مدیریت حراست، مسئول بسیج خواهران، جانشین مسئول بسیج دانشجویی حوزه بقیه الله (عج) و هیئت همراه در سالن شورا برگزار گردید.

در این نشست ضمن بررسی نقاط قوت وضعف، به هم اندیشی پیرامون چگونگی انجام بهینه امور در راستای نیل به اهداف متعالی بسیج پرداخته شده و بر هماهنگی های بیشتر بین موسسه و حوزه بقیة الله (عج) تأکید گردید.

در انتهای جلسه ضمن تقدیر وتشکر از زحمات جناب آقای حسینی مسئول قبلی پایگاه که فارغ التحصیل گردیده ، دانشجوی بسیجی، امیر محمد ذوالفقاری به عنوان مسئول بسیج حکم مسئولیت خود را دریافت نمود.