کسب مقام دوم در رشته شطرنج دختران توسط خانم آناهیتا پورخواجه در مسابقات ورزشی منطقه 9 کشور تربیت بدنی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 18 ارديبهشت 1398 13:43:29

مسابقات شطرنج منطقه 9 کشور با نایب قهرمانی خانم آناهیتا پور خواجه دانشجوی مهندسی شهرسازی که به عنوان تنها نماینده موسسه دراین مسابقات حضور داشت به پایان رسید.این مسابقات در تاریخ 15 اردیبهشت در خانه شطرنج  شهر مشهد برگزار شد.