نشست شورای پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور پژوهشی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 19 تير 1398 13:48:16

نشست شورای پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور در محل موسسه اموزش عالی فردوس و با حضور معاونین و مدیران پژوهشی مؤسسات برگزار گردید.در این جلسه که با سخنان ریاست محترم مؤسسه آموزش عالی فردوس، جناب آقای مهندس جلیلی اغاز شد مقرر گردید، برنامه های سالیانه پژوهشی موسسات با هماهنگی پارک علمی و فناوری ازطریق اکوسیستم نوآوری بارگزاری و اطلاع رسانی گردد. همچنین در ارتباط با شیوه‌نامه پژوهشی ترفیع و ارتقاء اعضای هیأت علمی مقرر شد، کمیته‌ای تشکیل گردد تا فرآیند آن در مؤسسات مختلف بدین ترتیب یکسان‌سازی شود.