برگزاری برنامه ها و ایستگاههای ورزشی تفریحی مسابقاتی به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش تربیت بدنی
تاریخ انتشار: شنبه، 18 آبان 1398 13:14:10

به مناسبت هفته تربیت بدنی برنامه ها و مسابقات تفریحی ورزشی در محل دانشگاه برگزار شد و با استقبال دانشجویان، اساتید، پرسنل و مدیران موسسه همراه شد.

همچنین ریاست و معاونین محترم موسسه از برنامه ها بازدید به عمل آوردند.

این برنامه های مهیج و با نشاط به شرح ذیل برگزار گردید.

ایستگاه های ورزشی شامل

 1- محاسبه BMI(شاخص توده چربی و حجم بدن)

2-اوریگامی

3-بیست سوالی

4- کارگاه آموزشی و مسابقات دارت

5- بازی های فکری: - بازی زوم -بازی لیوان چینی- بازی پایاپای- بازی بی درنگ- برج هیجان

6- بازی حلقه کاکتوس

7- پنالتی فوتبال

8- تنیس روی میز

9-دومینو

10-طناب کشی

11- فوتبال دستی

12-نقاشی