برگزاری همایش "دانشجو و اعتیاد" دانشجویی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 3 آذر 1398 11:43:18
برگزاری همایش "دانشجو و اعتیاد"

یکی از موضوع های نگران کننده در عصر حاضر، توسعه آسیبهای اجتماعی به ویژه مواد مخدر و روانگردان است که مراکز آموزشی «مدارس و دانشگاه ها» را درنوردیده و به یکی از چالشهای فرا روی متولیان و دست اندرکاران امر آموزش و تربیت تبدیل شده است. بر این اساس به جای هرگونه انکار، ضرورت شناخت صحیح پدیده آسیبها و تحلیل روند آنها و ارائه راهکار های کاربردی لازم و عملیاتی نمودن آنها، از جمله موضوعاتی است که میتواند در جهت مهار و کنترل آسیبهای اجتماعی، مسئولین جامعه را موفق سازد.

از این رو مرکز مشاوره و سلامت بر آن شد تا همایشی با موضوع «اعتیاد و دانشجو» را در روز چهارشنبه مورخ 29 آبان ماه 98 برگزار نماید.

این برنامه با خیر مقدم جناب آقای علیزاده رئیس محترم موسسه آموزش عالی بینالود مشهد شروع شد و در ادامه نماینده کانون همیاران موسسه گزارشی از طرح های انجام شده در مرکز مشاوره و همچنین معرفی طرح یاری گران زندگی ارائه کردند. سپس آقای دکتر صادقی (دکتری تخصصی اعتیاد و استاد دانشگاه) مطالبی در خصوص اعتیاد از منظر پزشکی و تأثیر مواد مخدر بر عملکرد ذهن، دلایل جسمی و روانی وابستگی به مواد مخدر و اثرات آنها بیان کردند.

در ادامه  سرگرد رمضانی نماینده ستاد مبارزه با مواد مخدر آماری از عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر و آمادگی ستاد را جهت همکاری های علمی پژوهشی اعلام نمودند.

سخنران بعدی همایش جناب آقای نخعی رئیس بهزیستی شهرستان طرقبه – شاندیز علاوه بر ارائه گزارشی از عملکرد بهزیستی جهت آگاه سازی و مداخله و درمان فرد معتاد، آسیب های خانوادگی و اجتماعی مواد مخدر و هزینه هایی که فرد معتاد بر جامعه وارد میکند و راه های کمتر کردن این آسیب ها را مورد بررسی قرار دادند و همچنین توضیحاتی در مورد انواع کمپ های ترک اعتیاد، نحوه ی پذیرش و ارائه خدمات مطرح کردند.

جناب آقای سبحانی دادستان شهرستان طرقبه – شاندیز وظیفه قوه ی قضاییه در امر پیشگیری از اعتیاد را به مطالب ارائه شده افزودند و در پایان، جلسه پرسش و پاسخ بین دانشجویان و مسئولین برگزار شد که فرصت مناسبی را برای دانشجویان به منظور  مطرح کردن دغدغه های خود با مسئولین مرتبط ایجاد کرد.