برگزاری کارگاه "ازدواج بدون شکست" دانشجویی
تاریخ انتشار: شنبه، 23 آذر 1398 14:15:48

با توجه به اهمیت موضوع همسرگزینی و حساسیت و ضرورت بیش تر این موضوع در دوران دانشجویی مرکز مشاوره و سلامت مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد با همکاری انجمن علمی گروه روانشناسی کارگاهی با عنوان " ازدواج بدون شکست" را در روز دوشنبه 8 آذر ماه 98 از ساعت 12 الی 14 برگزار کرد.

طی این کارگاه جناب آقای رشید پناه به عنوان مدرس کارگاه موضوعات زیر را مطرح کرد:

1-  بررسی ازدواج مدرن و سنتی

2- ویژگی های مناسب برای ازدواج موفق

3- تفاوت های سنی، طبقاتی، فرهنگی و تاثیر آنها بر ازدواج

4- اصلی ترین ویژگی های لازم برای زن و مرد آماده ازدواج

5- نحوه ی سازش با خانواده همس و همسر

6- بررسی روابط قبل از ازدواج وتاثیر آن بر زندگی مشترک