برگزاری کارگاه آموزشی " زبان بدن" دانشجویی
تاریخ انتشار: شنبه، 30 آذر 1398 13:52:18

 ما با یادگیری زبان بدن میتوانیم پیام های بهتری را در روابط کاری و اجتماعی خود ارسال و دریافت کنیم، به بیان بهتر وقتی زبان بدن را یاد می گیریم می توانیم کنترل بیشتری روی پیامی که می خواهیم ارسال کنیم داشته باشیم و پیام ها و رفتارهای دیگران را بهتر شناسایی کنیم.

مرکز مشاوره و سلامت مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد کارگاهی دو ساعته را با موضوع زبان بدن در روز دوشنبه 25 آذر ماه 95 برگزار کرد.

طی این کارگاه مطالب ذیل  مطرح شد.

زبان بدن چگونه احساسات و افکار ما را لو می دهد.

مهارت زبان بدن ذاتی ست یا اکتسابی؟

نکات مهم در یادگیری زبان بدن

انواع ژست ها و تاثیر ان در ارتباط

تاثیر رفتارهای غیر کلامی بر فکر و احساس 

اهمیت یادگیری زبان بدن در ارتباطات