برگزاری اولین جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با مدیران موسسه و معرفی رشته روانشناسی فرهنگی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 2 دی 1398 14:25:16

در راستای ارتباط بیشتر و صمیمانه مسؤلان و دانشجویان و شنیدن نقطه نظرها و پاسخگویی به آنها، جلسه ای در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۹۸ در محل سالن اجتماعات موسسه با شرکت و استقبال دانشجویان رشته روانشناسی برگزار گردید.

در این جلسه که به همت انجمن علمی روانشناسی بر پا شده بود، دبیر انجمن علمی روانشناسی؛ علی پیروی؛ به معرفی اجمالی انجمن علمی روانشناسی پرداخته و پس از اجرای آزمون ریون توسط اعضای انجمن، سرکارخانم دکتر درگاهی با هدف برخورداری دانشجویان از آگاهی نسبی با رشته روانشناسی، طی سخنانی به تبیین اهداف و چشم اندازها و سایر موارد ضروری مرتبط با رشته روانشناسی پرداختند.

در بخش دوم جلسه، مدیر گروه روانشناسی؛ دکتر درگاهی؛ مدیر آموزش؛ جناب آقای حافظ؛ مدیر فرهنگی؛ دکتر یزدان بخش؛ مدیر مالی؛ جناب آقای بخشیان در گفتگویی صمیمانه به کلیه پرسش های شفاهی و کتبی دانشجویان پاسخ دادند.

مدیریت فرهنگی موسسه، در جهت رسیدن و تحقق مطلوبِ «دانشجوی مطالبه گر و مدیر پاسخگو» برگزاری جلسه های پرسش و پاسخ، سمینارهای علمی دانشجویی، مناظره ها و تریبون های آزاد دانشجویی، ایجاد نشریات دانشجویی را در اولویت کاری خویش قرار داده و از دانشجویان گرامی درخواست می کند موضوع های مورد نظر خود را در رابطه با موارد فوق، با دبیران انجمن های علمی، دبیران کانون ها و یا مدیریت فرهنگی مطرح نمایند.