برگزاری کارگاه نشریات با حضور استادان و دانشجویان دانشگاه فردوسی و موسسه آموزش عالی بینالود مشهد فرهنگی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 8 دی 1398 13:29:47

با عنایت به صدور مجوزهای لازم برای تأسیس نشریات دانشگاهی و در تکمیل هسته اولیه نشریات دانشگاهی و برابر هماهنگی های انجام شده کارگاهی یک روزه با حضور استادان و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و موسسه آموزش عالی بینالود مشهد در تاریخ 5 دی 1398 درتالار اندیشه مجتمع کانون های فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

در این کارگاه اصول و مبانی صفحه آرایی و گرافیک مطبوعاتی، آشنایی با دستور العمل نشریات و طرح مصوبات کمیته ناظر بر نشریات  و آشنایی با مبانی مقاله نویسی و سرمقاله نویسی و مبانی مورد نیاز در یک نشریه دانشگاهی یا دانشجویی و ... توسط  استادان مهندس مهدی حافظی، دکتر اعظم انصاری و دکتر روح الله اسلامی  برای مدیران مسئول ،سردبیران و اعضای فعال نشریات دانشگاهی ارائه گردید.

این کارگاه آموزشی که از ساعت ۸ صبح تا ۱۳:۳۰ ادامه داشت، استادان و دانشجویان فعال دانشگاه فردوسی و موسسه بینالود در حوزه نشریات دانشگاهی، حضور داشتند.