دوره "مدیریت آموزش عالی، ویژه مدیران" با مشارکت دانشگاه گوهرشاد کابل برگزار شد. روابط عمومی
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 29 بهمن 1399 12:19:43

 

 

این دوره به مدت 45 ساعت از تاریخ 10 دی ماه الی 12 بهمن ماه 99 در 25 جلسه آموزشی با سرفصل های ذیل برگزار شد.