نشست بررسی همکاری های دو جانبه بین دانشگاه بینالود و دانشگاه خاتم النبیین افغانستان روابط عمومی
تاریخ انتشار: يکشنبه، 24 اسفند 1399 12:06:18

در این نشست که در روز سه شنبه 19 اسفند ماه 1399 برگزار شد

روسای دو مرکز علمی مهم در ایران و افغانستان طی نشستی به بررسی چشم انداز های همکاری دو جانبه پیرامون مسایل علمی و پژوهشی با دیدگاه توسعه و کارآفرینی پرداختند.
در این نشست که با هماهنگی دفتر امور بین الملل دانشگاه بینالود برگزار گردید ، طرفین با تاکید بر نقش همکاری در توسعه ی محیط های دانشگاهی به بررسی ظرفیت های موجود پرداختند.
در پایان نشست مقرر گردید که علاوه بر همکاری های دو جانبه طرح های آموزشی از سمت دانشگاه بینالود به طرف افغانستانی ارائه گردد
.