برگزاری جلسه رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور با حضور دکتر آهون منش روابط عمومی
تاریخ انتشار: شنبه، 27 شهريور 1400 13:53:09

این جلسه در تاریخ 27 شهریور ماه 1400 با حضور رؤسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور و با حضور آقای دکتر آهون منش ، رئیس اتحادیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی غیر دولتی-غیرانتفاعی کشور برگزار شد.