• 11391
  • 50 مرتبه
  • 1403/03/09 08:53:19 ق.ظ

برگزاری دومین موت کورت دادرسی

برگزاری دومین موت کورت دادرسی

روز سه شنبه مورخ 8 خردادماه دومین موت کورت دادرسی حقوقی با میزبانی انجمن علمی گروه حقوق در موسسه آموزش عالی بینالود برگزار گردید. این رقابت با حضور قضات عالی رتبه جناب آقای محمد صادقی معاون محترم قضایی دادگستری و جناب آقای حمید رضا بهراد رئیس محترم دادگاه شعبه 4 طرقبه شاندیز و استاد محترم جناب آقای ژاله ثانی و جناب آقای دکتر آدمی و جناب آقای دکتر صمدی و 8 تیم در قالب های دو نفره در جایگاه خوانده و خواهان انجام شد و در آخر با نظر کارشناسان محترم به 3 تیم برتر از این دوره مسابقه جوائزی اهدا شد.