• 11398
  • 42 مرتبه
  • 1403/03/13 09:51:48 ق.ظ

جلسه معارفه مسئول بسیج موسسه آموزش عالی بینالود

جلسه معارفه مسئول بسیج موسسه آموزش عالی بینالود

روز یکشنبه مورخ 13 خرداد ماه جلسه معارفه مسئول بسیج دانشگاه توسط مسئول بسیج دانشجویی امام حسین (ع) جناب آقای بهشتی و رئیس محترم موسسه جناب آقای دکتر کریمی ومدیریت محترم دانشجویی فرهنگی جناب آقای دکتر علیزاده و استاد محترم جناب آقای صبوری انجام گرفت. در این جلسه دانشجو عندلیب به عنوان مسئول بسیج برادران موسسه معرفی گردید.