• 12416
  • 54 مرتبه
  • 1403/04/06 12:41:33 ب.ظ

برگزاری مراسم  چهلمین روز شهادت شهید جمهور و یاران همراهشان

برگزاری مراسم چهلمین روز شهادت شهید جمهور و یاران همراهشان

برگزاری مراسم چهلمین روز  شهادت شهید راه خدمت و یاران همراهشان در موسسه آموزش عالی بینالود. 

                                                                                                                               روابط عمومی موسسه آموزش عالی بینالود